10
  1. COMENZI

1.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

1.2. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site (www.tonivictormoldovan.com ) Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Editura Conexiuni S.R.L. (Vânzătorul) își derulează operațiunile comerciale.

1.3. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail).

1.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a Comenzii.

1.4. Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

1.5. Plata produselor se efectuează astfel:

– online cu card debit/credit

– plata la livrare (numerar la curier)

– plata prin transfer bancar în cont Nume: EDITURA CONEXIUNI SRL, IBAN cont: RO29RNCB0227036047250001, in RON, Banca Comerciala Romana S.A., Cod SWIFT: RNCBROBU

 

  1. Cookies

1.5. Acest site folosește cookies, acestea fiind necesare bunei funcționalități ale unui magazin online.

Cookies sunt date pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul unei persoane visitator al site-ului. Cookies sunt un standard de interacțiune în mediul online și sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de cele administrate de noi, ușurând accesul permanent al unui utilizator la un site.  Această tehnologie ne permite să adaptăm siteul și comunicarea în mediul digital la nevoile dvs., precum și să vă oferim conținut personalizat.

Dacă nu doriți utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeți sau să acceptați caracteristicile/funcțiile Cookies.

Vă rugăm să rețineți că Cookies sunt necesare pentru a va putea furniza anumite facilități ale serviciilor noastre online.

 

Google și Facebook, ca furnizori terți, folosesc cookie-uri pentru a difuza anunțuri pe site-urile pe care le vizitați și a facilita logarea în conturile dvs.

Cum evitați cookie-urile?

Puteți evita cookie-urile schimbând setările browser-ului dumneavoastră. De asemenea puteți șterge cookie-urile existente. Vă rugăm să citiți în secțiunea „Ajutor“a browserului cum să procedați. Pentru a afla mai multe despre cookies, inclusiv cum să vedeți setările acestora și modul de a le gestiona și a le șterge, accesați aboutcookies.org

De ce utilizăm cookie-uri?

Noi utilizăm cookie-uri pentru a reține opțiunile dumneavoastră: setările browserului și plug-in-uri.

 

Pentru cât timp sunt active cookie-urile noastre?

Cookie-urile noastre sunt instalate pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni și 2 ani; bineînțeles că pot fi eliminate mai devreme.

  1. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

2.1. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Editura Conexiuni S.R.L., includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Editurii Conexiuni S.R.L. asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Editurii Conexiuni S.R.L.

2.2. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

2.3. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

2.4. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul (Editura Conexiuni) poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

2.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract (Comandă finalizată), respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile.

  1. CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Editura Conexiuni S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

3.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Editura Conexiuni S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

3.3. Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), în urma opțiunii exprimate de Cumpărător.

– de cercetare de piață, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

3.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Editurii Conexiuni S.R.L. și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 16.3.

 

3.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

3.6. Editura Conexiuni S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, care pot fi după caz: nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, prin mijloace automatizate/manuale, aceste date fiind destinate în principal:

– creării de conturi de utilizator şi acordării de facilităţi ca urmare a înregistrării pe site-ul/site-urile oficiale ale societăţii;

– efectuării de studii de piaţă şi de marketing;

– emiterea facturii fiscale

– ridicarea coletelor de la Oficiul Poștal de către cumpărător

– comandarea şi livrarea de bunuri prin comerţ electronic pe site-ul societăţii (www.tonivictormoldovan.com );

– soluţionarea reclamaţiilor cu privire la bunurile livrate.

Furnizarea acestor date nu este obligatorie iar colectarea lor se face doar cu acordul dumneavoastră, exprimat prin semnătură pe documentele tipărite (note de comandă, facturi, documente de expediţie, etc.) sau prin completarea formularelor şi chestionarelor existente în acest site (criptate automat, conform standardelor internaţionale în vigoare).

Refuzul dvs. de a furniza aceste date poate determina, după caz, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care este necesară sau obligatorie prelucrarea datelor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor competente, personalului propriu al societăţii sau colaboratorilor externi implicaţi în executarea scopurilor declarate şi instruiţi în scopul asigurării protecţiei datelor și terților următori: firmele de curierat, poșta română.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi de a cere ştergerea datelor şi dreptul de a vă adresa liber justiţiei cu privire la încălcarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de legislaţia în domeniu. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, personal sau prin poştă la sediul Editura ConexiuniSRL, Strada Dealului Nr 20 A, 550010 Sibiu, Județul Sibiu.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

3.7. Editura Conexiuni S.R.L. nu prelucrează date cu caracter personal referitoare la apartenență religioasă, rasă, etnie, convingeri politice, apartenență sindicală, stare de sănătate sau viață sexuală.

  1. LITIGII ȘI FORȚĂ MAJORĂ

5.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

5.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Editura Conexiuni S.R.L. si Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Sibiu.